Mika Tavi

Johtamisjärjestelmät - Johtamisjärjestelmien kehitys ja käyttöönotto

Kaikki yrityksen toiminnan vaatimukset voidaan paketoida yhteen toimintajärjestelmään toimimaan yrityksen kaikilla tasoilla.

Järjestelmät pystyy ja kannattaa räätälöidä yrityksen näköiseksi, jolloin sen käyttäminen ja ylläpito on mahdollisimman tehokasta ja taloudellista.

Toiminnan tueksi on hyvä olla sisäinen arviointijärjestelmä, jolla omaa toimintaa ja sen kehittymistä voi seurata. Välillä voi olla hyvä käyttää ulkopuolista auditoijaa, jotta omasta toiminnasta saa uusia näkökulmia kehittämiseen.

Tavalla tai toisella havaitut ongelmat ja kehityskohteet on myös hyvä käsitellä järjestelmällisesti ja riittävän laajalla näkemyksellä. Tällä tavalla on mahdollista niputtaa samantyyppiset tapaukset yhdeksi kehitysprojektiksi.

Liiketoimintajärjestelmien määrittely, kehitys ja käyttöönotto yhteistyössä asiakkaan ja toimittajan kanssa

Ohjelmistoprojekteissa on tärkeää olla alussa mahdollisimman tarkka kuvaus nykytilanteesta. Vasta sen jälkeen on mahdollista määritellä mitä muutoksia ja kehitystä tarvitaan.

Määrittelyvaiheessa pienikin virhe voi kertautua kolossaaliseksi ongelmaksi toiminnassa myöhemmin.

Jos yrityksessä on käytössä useita eri ohjelmistoja, on tiedostettava niiden keskinäinen hierarkia ja osa kokonaisuudessa, jotta päällekäisyyksiltä ja ylimääräiseltä työltä vältytään.

Usein projekteissa ohjelmistotoimittajan ja yrityksen apuna on hyvä olla ylimääräisiä resursseja, näin saadaan lisää näkemystä ja varmistutaan resurssien riittävyydestä projektin kriittisinä hetkinä.

Ohjelmistotoimittajalla ei aina ole aikaa ja mahdollisuuksia perehtyä yrityksen toiminnan yksityiskohtiin.

Ja toisaalta asiakasyrityksellä ei välttämättä ole resursseja perehtyä uuden ohjelmiston toiminnallisuuteen ja etenkin sen vaatimiin muutoksiin omassa toiminnassaan.

Henkilöstön koulutus

Tehdäänpä yrityksessä mitä muutoksia tahansa, on tärkeää että koko henkilöstö on mukana toiminnassa.

Koulutukset on hyvä aloittaa hyvissä ajoin, jotta ne voidaan järjestää helposti omaksuttaviksi kokonaisuuksiksi.

Koulutuksen hyöty on merkittävästi suurempi jos kouluttajalla on näkemystä ja kokemusta koulutettavien näkökulmasta. Tällöin voidaan keskustella aiheesta samalla tasolla, sen sijaan että kouluttaja lukee ääneen videotykillä näkyvää tekstiä.

Asiakkaiden suusta

Mika Tavi

050 349 2105mika.tavi@kolumbus.fi